Botones e indicadores del panel de control1 Botón e indicador  de encendido
2 Botón  de inicio
3 Pantalla LCD
4 Botón  de ayuda
5 Botón  de cancelar
6 Botón  de volver
7 Botones de flecha y botón OK
8 Botón  de reiniciar
9 Botón  de iniciar